Over de Kiltunnel

De Kiltunnel vormt de verbinding tussen het Eiland van Dordrecht en het eiland Hoeksche Waard. De in 1977 geopende tunnel is in eerste instantie een lokale hoofdverkeersader voor zowel autoverkeer als (brom)fietsers. De gebruikers zijn voor het grootste deel vaste klanten, die de Kiltunnel gebruiken om naar hun werk of naar school te gaan.

Een tunnel als geen andere

De Kiltunnel is er gekomen door doortastendheid van de lokale bevolking, bedrijven en bestuurders. Er is keihard gevochten om een vaste oeververbinding te realiseren en niet langer afhankelijk te zijn van veerponten. Lees hier de verhalen over hoe 150 jaar geleden al werd nagedacht over een brug, over de strijd die werd gevoerd met Den Haag, maar ook hoe een toegewijd groepje lokale tunnelbeambten ervoor zorgt dat iedereen veilig van de ene naar de andere kant kan komen.

‘Als je de laatste pont had gemist, moest je een heel eind omrijden’
“Wat de meeste mensen niet meer weten, is dat je vroeger veel langer onderweg was”, liet Henk Warnar, voorzitter van ondernemersvereniging OKE Binnenmaas in 2017 optekenen voor het jubileumboek van de Kiltunnel. Hij behoort tot de generatie die zich nog kan herinneren hoe het was voordat de Kiltunnel werd geopend.
De tunnel in bedrijf houden: veilig, sober en doelmatig
De Kiltunnel veilig en beschikbaar houden. Dat is de kerntaak van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Daar komt heel wat bij kijken. Zo zitten er tientallen verkeers- en tunneltechnische installaties in de Kiltunnel, variërend van brandblusinstallaties tot een omroepsysteem en van ventilatie tot verlichting. Het bijzondere is dat verkeersleiding, beheer en tolheffing gecombineerd worden. Dat levert niet alleen een veilige tunnel op, maar ook een zeer doelmatige bedrijfsvoering. 
Leve de Kiltunnel
Het verhaal van de Kiltunnel is een bijzonder verhaal. Het was geen door het Rijk opgelegd project. Integendeel. Het was een lokaal initiatief, dat na afronding werd begroet met spandoeken ‘Leve de Kiltunnel’. Dit is een verhaal over volhardende lokale bestuurders, die volop gesteund werden door bedrijfsleven en burgers.
Bekijk alle verhalen

Kiltunnel in beeld