Blijf op de hoogte van ons groot onderhoud en download onze omgevingsapp! Klik hier voor de QR code!

Telecard Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Gebruik van de Telecard
Opwaardeerstations
Aan beide zijden van het tolplein vindt u een opwaardeerstation, ongeveer 150 meter voor de tolcabines aan de rechterkant van de weg. Ze zijn herkenbaar aan het bord `Opwaardeerstation’.
U kunt hier uw Telecard elektronisch opwaarderen via pinbetaling en creditcard (Maestro, Visa en MasterCard).

Grootverbruikersregeling: Telecard voor bedrijven

Aanvragen Telecard voor bedrijven


Voorwaarden voor het gebruik van de Telecard
Degene die gebruik wenst te maken van de Telecard voor het passeren van de Kiltunnel, gaat akkoord met de volgende voorwaarden waaronder de Telecard wordt uitgegeven.

Artikel 1.
Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil blijft te allen tijde eigenaar van de Telecard.

Artikel 2.
Voor het gebruik van de Telecard betaalt de gebruiker een waarborgsom van € 4,55. De waarborgsom wordt door het Wegschap Tunnel Dordtse Kil terugbetaald indien de gebruiker geen gebruik meer wenst te maken van de Telecard en deze onbeschadigd inlevert. Het restant van het tegoed wordt eveneens gerestitueerd. Inleveren van de Telecard kan te alle tijde bij de tolbeambte in de straat `Telecard/Contant’.

Artikel 3.
De Telecard kan via elektronische weg bij de opwaardeerstations worden opgewaardeerd met een tegoed van ten minste € 15,- en ten hoogste € 500,- per keer. Uit dit tegoed kan het verschuldigde tolgeld worden voldaan voor een doortocht door de tunnel met een personenauto of met een als vrachtwagen aangemerkt voertuig.

Dit artikel is niet van toepassing op de Telecard voor bedrijven.

Artikel 4.
Voor verlies of diefstal van de Telecard dan wel voor onrechtmatig gebruik door derden aanvaardt het Wegschap Tunnel Dordtse Kil geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 5.
Moedwillig onjuist gebruik van of (poging tot) frauduleus handelen met de Telecard geeft het Wegschap Tunnel Dordtse Kil de bevoegdheid het gebruik van de Telecard te blokkeren en de gebruiker van de Telecard uit te sluiten.

Artikel 6.
Ter voorkoming van beschadigingen en onbedoelde afschrijvingen bij passages dient de gebruiker de Telecard in de bijgeleverde beschermhoes te bewaren.

Artikel 7.
Geschillen over het gebruik van de Telecard kunnen aan de directeur of de bedrijfsleider van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil worden voorgelegd.

Artikel 8.
In de straat voor bijzonder transport kan men ook gebruikmaken van de Telecard. Hier wordt altijd het hoogste tarief afgeschreven.

 
Attentie
Loop nooit onder de slagbomen door, want deze kunnen naar beneden komen.

Heeft u pech in de tunnel, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het Wegschap Tunnel Dordtse Kil via de alarmtelefoon of via 078 – 654 08 35.

KLIK HIER VOOR DE TOLTARIEVEN

Volg ons, meld je aan voor de nieuwsbrief