Verhalen en achtergronden

De Kiltunnel is er gekomen door doortastendheid van de lokale bevolking, bedrijven en bestuurders. Er is keihard gevochten om een vaste oeververbinding te realiseren en niet langer afhankelijk te zijn van veerponten. Lees hier de verhalen over hoe 150 jaar geleden al werd nagedacht over een brug, over de strijd die werd gevoerd met Den Haag, maar ook hoe een toegewijd groepje lokale tunnelbeambten ervoor zorgt dat iedereen veilig van de ene naar de andere kant kan komen.

Illustraties wanden roltrapIn 2018 kreeg Astrid Brockhus de opdracht van de Kiltunnel om illustraties te ontwerpen voor de wanden van de roltrap. Deze verbindt Dordrecht met ’s-Gravendeel. Naast een autogedeelte is er een fietspad en een opgang met roltrap voor wie de steile klim naar boven niet wil maken. In 2018 is Astrid begonnen met ontwerpen en tekenen voor deze opdracht.

‘Als je de laatste pont had gemist, moest je een heel eind omrijden’“Wat de meeste mensen niet meer weten, is dat je vroeger veel langer onderweg was”, liet Henk Warnar, voorzitter van ondernemersvereniging OKE Binnenmaas in 2017 optekenen voor het jubileumboek van de Kiltunnel. Hij behoort tot de generatie die zich nog kan herinneren hoe het was voordat de Kiltunnel werd geopend.

De tunnel in bedrijf houden: veilig, sober en doelmatigDe Kiltunnel veilig en beschikbaar houden. Dat is de kerntaak van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Daar komt heel wat bij kijken. Zo zitten er tientallen verkeers- en tunneltechnische installaties in de Kiltunnel, variërend van brandblusinstallaties tot een omroepsysteem en van ventilatie tot verlichting. Het bijzondere is dat verkeersleiding, beheer en tolheffing gecombineerd worden. Dat levert niet alleen een veilige tunnel op, maar ook een zeer doelmatige bedrijfsvoering. 

Leve de KiltunnelHet verhaal van de Kiltunnel is een bijzonder verhaal. Het was geen door het Rijk opgelegd project. Integendeel. Het was een lokaal initiatief, dat na afronding werd begroet met spandoeken ‘Leve de Kiltunnel’. Dit is een verhaal over volhardende lokale bestuurders, die volop gesteund werden door bedrijfsleven en burgers.

Kiltunnel kilt DordrechtDe Kiltunnel is anno 2020 financieel gezond. Maar dat is wel eens anders geweest. De aannames die in de planfase werden gedaan, bleken veel te rooskleurig. In 1982 bracht de Kiltunnel de gemeente Dordrecht zelfs op de rand van bankroet. Het comité ‘Kiltunnel kilt Dordrecht’ stuurde duizenden ansichtkaarten naar het kabinet Van Agt II.

Kiltunnel profiteert van eigen onderzoekHet groot onderhoud van de Kiltunnel omvat ook het herstellen van betonschade aan de tunnelwanden en voegen, en het aanbrengen van een nieuwe coatinglaag. Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, is voorafgaande aan het groot onderhoud een hardnekkig lek in de tunnelvloer/ wand gedicht. Tunnelloodgieter Leo Leeuw (Nebest) werkte nauw samen met Sealteq aan deze injectieoperatie.