Blijf op de hoogte van ons groot onderhoud en download onze omgevingsapp! Klik hier voor de QR code!

Wat gaan we doen en waarom?

Een nieuw tolplein met een extra tolstraat per rijrichting is het meest in het oog springende onderdeel van het groot onderhoud van de Kiltunnel dat in 2021 van start gaat. In die periode wordt er ook gewerkt aan de tunnel en het wegdek, en worden de verkeers- en tunneltechnische installaties vervangen.

Levensduur verlengenDirecte aanleiding voor het groot onderhoud is dat een aantal technische installaties aan het eind van hun levensduur zijn. De Kiltunnel is op dit moment veilig en voldoet aan alle eisen, maar op termijn wordt het risico van uitval van technische systemen te groot. 

Anders dan bij eerder groot onderhoud zijn na veertig jaar dienst ook herstelwerkzaamheden aan de betonconstructies noodzakelijk. Daarmee kan de levensduur van de tunnel worden verlengd. 

Het groot onderhoud wordt gecombineerd met verbetering van de veiligheid voor de weggebruikers op de toeleidende wegen, in de tunnel, op het tolplein, op de roltrappen, en met veiligere arbeidsomstandigheden voor de medewerkers van de Kiltunnel. Uitgangspunten zijn veiligheid, bereikbaarheid en gebruikerscomfort.

Betere doorstromingAanpassing van het tolplein moet leiden tot meer capaciteit en betere doorstroming. De te nemen maatregelen zijn er mede op gericht onderhouds- en beheerkosten en het energieverbruik en de CO2-uitstoot te beperken. Met het groot onderhoud werkt het Wegschap Tunnel Dordtse Kil aan een toekomstbestendige tunnel, waar veiligheid en beschikbaarheid gegarandeerd zijn en blijvend wordt voldaan aan de eisen van wet- en regelgeving.

BouwteamaanpakVoor het groot onderhoud van de Kiltunnel is gekozen voor een zogeheten bouwteamaanpak. Deze werkwijze, op basis van het door het wegschap omschreven gewenste eindresultaat, is gekozen om een optimale samenwerking te bewerkstelligen tussen de kennis en ervaring vanuit het wegschap en de uitvoeringskennis van de aannemer. Voor de bouwteamfase is de aannemerscombinatie sKILs, bestaande uit Dynniq en Mourik Infra, geselecteerd.

Planning en hinderHet groot onderhoud gaat in 2021 van start en moet midden 2022 zijn afgerond. Het groot onderhoud aan de Kiltunnel is afgerond voordat Rijkswaterstaat in 2023 start met de renovatie van de Heinenoordtunnel.

Er zijn naar verwachting vier weekendafsluitingen nodig voor het groot onderhoud. Daarnaast wordt er rekening gehouden met tweemaal een afsluitingsperiode van tien weken van steeds één tunnelbuis. De tunnel blijft dan wel vanuit twee richtingen bereikbaar, maar het verkeer wordt dan tijdelijk door één tunnelbuis geleid. In die situatie zal sprake zijn van vertragingen.

Er zal waar nodig ook ’s nachts worden gewerkt om verstoring van de doorstroming van het verkeer zo veel mogelijk te voorkomen. Op het tolplein zullen gefaseerd één of meerdere tolstraten niet beschikbaar zijn. De werkzaamheden daar zullen zo veel mogelijk buiten de spits worden gepland.

Tijdens het groot onderhoud mag de bereikbaarheid van de regio zo min mogelijk worden verstoord. Daarom worden nieuwe voorzieningen en systemen zo veel mogelijk naast de bestaande gebouwd. De bestaande installaties blijven in gebruik totdat zeker is dat de nieuwe installaties veilig in gebruik kunnen worden genomen. Dit betekent onder andere dat het nieuwe tolplein naast het huidige wordt gebouwd en dat het nieuwe kantoorgebouw aan de andere kant van de weg wordt gerealiseerd.

Tunnel met op- en afrittenHet groot onderhoud van de tunnel zelf omvat het uitvoeren van betonreparaties, vernieuwing van asfalt, herstel van belijning en de coating van de tunnelwanden en het vernieuwen van de vangrail. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat de tunnelconstructie weer jaren meekan.

Vervanging installatiesAlle verkeers- en tunneltechnische installaties worden vervangen. Daarbij gaat het onder andere om veiligheidsvoorzieningen, elektrische installaties, ledverlichting, signalering, brandblusinstallaties, communicatievoorzieningen (camera-, omroep- en intercomsystemen) en de besturings- en bedieningssystemen. Vervanging is nodig omdat de bestaande systemen aan het einde van hun levensduur zijn. Vervanging maakt het tegelijkertijd mogelijk om nieuwere technieken toe te passen en te besparen op het energieverbruik.

Ook de voorzieningen voor waterafvoer worden waar nodig hersteld. Het gaat daarbij om de watergangen, gemalen, pompkelders en riolering.

Tolplein en kantoorHet tolplein wordt grondig vernieuwd. De overstap naar vijf tolstraten met verschillende betaalsystemen, waaronder contactloos betalen, moet de doorstroom verbeteren. Er komt een nieuwe geïntegreerde luifel die ook plaats biedt aan zonnepanelen. In de nieuwe situatie kunnen tolbeambten veilig bovenlangs oversteken.

Er komt een nieuw kantoorgebouw met een parkeerplaats met laadvoorzieningen voor elektrische auto’s.

Het wegtracéHet wegschap heeft ook het beheer over de toeleidende wegen. Ook daar vindt groot onderhoud plaats. Het wegdek wordt vernieuwd, waarbij de voegovergangen worden uitgerust met fluistervoegen. Nieuwe kokerportalen zorgen ervoor dat de signalering voor de weggebruiker kan worden uitgebreid. De bestaande kokerportalen worden vernieuwd.

Ook de fietspaden krijgen een nieuw wegdek, waarbij de bestaande goot wordt aangepast om de veiligheid te verbeteren.

Het dienstgebouwAan de Dordtse kant van de tunnel staat tegen de Wieldrechtse Zeedijk het zogeheten dienstgebouw van de Kiltunnel. Het is het technisch hart van de tunnel. De laagspanningsinstallatie en de besturingsinstallatie in dit gebouw worden vervangen, evenals de gebouwgebonden installaties. Het onder het gebouw gelegen brandblusreservoir krijgt meer capaciteit. Op het dienstgebouw komen zonnepanelen.

De roltrapopgang en bovenbouwDe roltrappen zelf worden niet vervangen, maar de gebouwtjes van de roltrappen wel. De zijwanden langs de roltrappen krijgen illustraties van een kunstenaar en zijn daarmee voor veel gebruikers één van de meest zichtbare veranderingen als gevolg van het groot onderhoud.

Volg ons, meld je aan voor de nieuwsbrief