Veiligheid
Tunnelveiligheid in Nederland
De Wet aanvullende regelgeving veiligheid wegtunnels is in 2006 in Nederland ingevoerd. De wet is de Nederlandse invulling van de EU richtlijn op het gebied van veiligheid van wegtunnels. Deze richtlijn is ontwikkeld om in heel Europa een minimum niveau van veiligheid vast te stellen. Aanleiding hiervoor waren de tunnelbranden eind jaren ’90 in Europa plaatsvonden en die veel slachtoffers eisten. Waarom zoveel aandacht voor veiligheid in tunnels? Zijn tunnels dan zo gevaarlijk? Nee, tunnels zijn niet gevaarlijk, ze vragen alleen wel een goed gebruik. Als het misgaat dan moet er ook snel een adequaat gehandeld worden. Dat alles vraagt om maatregelen in de tunnel, procedurele afspraken tussen de tunnel en de hulpverleningsdiensten en toezicht op de naleving van de eisen uit wet- en regelgeving.

Tunnelveiligheid Kiltunnel

De Kiltunnel voldoet op alle punten aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben dan ook een openstellingsvergunning verleend op grond van het veiligheidsbeheerplan en tunnelveiligheidsplan van de tunnel. In dit plan staan alle maatregelen die in de tunnel genomen zijn om deze veilig te maken. Maar er staan ook procedurele afspraken in, bijvoorbeeld hoe te handelen bij incidenten.

De Kiltunnel neemt veiligheid serieus. Zo worden minimaal vier keer per jaar alle systemen getest in de tunnel. De pompen, ventilatoren, omroepinstallatie, slagbomen, verkeerslichten, om er maar een paar te noemen, worden uitgebreid bediend en getest. Zo is zeker dat alles het nog doet in het geval het nodig is voor een incident.

De tunnelbeheerder is volgens de wet verantwoordelijk voor het nemen van alle maatregelen die de tunnel veilig maken. Hij moet ook zorgdragen voor goed onderhoud en daardoor onveilige situaties voorkomen. De tunnelbeheerder moet ook een onafhankelijk veiligheidsbeambte benoemen. De veiligheidsbeambte heeft specifieke wettelijke taken. Zijn belangrijkste taak is na te gaan of de tunnel in gebruik veilig is voor weggebruikers en het personeel.


veiligheidsbeambte (Han Admiraal)
 
Gebruikers: snelverkeer
De Kiltunnel wordt gebruikt door auto’s, vrachtauto’s, bussen en motoren. Het zijn allemaal voertuigen die tot het snelverkeer behoren. Tunnelveiligheid begint bij de gebruiker. Bijvoorbeeld door je aan de snelheid te houden en je lichten te ontsteken in de tunnel. Maar ook als er een incident is rekent de Kiltunnel op de gebruiker. Bijvoorbeeld om snel de tunnel te ontruimen mocht er brand zijn. Maar de gebruiker mag ook op ons rekenen. Bij een pechgeval detecteren onze camera’s automatisch een stilstaand voertuig. De rijstrook wordt met rode kruizen afgezet en er wordt een snelheidslimiet ingesteld. Hulp wordt direct geboden, want de situatie in de tunnel moet zo snel mogelijk weer normaal worden.

Tractoren mogen gebruik maken van de hoofdrijbaan van de Kiltunnel. Rijdt een tractor langzamer dan 40 km/u dan wordt dit automatisch gedetecteerd en wordt er een snelheidsmaatregel ingesteld.

Gebruikers: langzaam verkeer
Voetgangers, fietsers, bromfietsers en scootmobielen kunnen gebruik maken van de langzaam verkeer strook door de tunnel. Omhoog de tunnel uit kan een hele inspanning zijn, daarom zijn er ook roltrappen te gebruiken. Gebruik deze veilig, bijvoorbeeld door het voorwiel dwars te zetten en geen gebruik te maken van de roltrap als er zware bepakking achterop de fiets zit. De tunnel in kan ook heel spannend zijn, probeer de snelheid laag te houden door bij te remmen. Een ongeluk zit in een klein hoekje en een valpartij is zo gemaakt. Volg de rijrichting. De strook voor langzaam verkeer is voor één richting bedoeld. Door de relatief hoge snelheid bij het naar beneden fietsen kan een botsing tussen tegengesteld verkeer al snel heel vervelend uitpakken. Dus ook hier geldt: veiligheid begint bij jezelf.

Ieder jaar gaat een grote groep scholieren voor het eerst naar de brugklas in Dordrecht en gaat dan ook voor het eerst door de Kiltunnel. Om die eerste rit wat minder een avontuur te maken wordt al jaren voorlichting gegeven aan groep 8 door de Kiltunnel in samenwerking met de Politie, NS en Jongerenwerk.. Met een video wordt informatie gegeven over hoe men veilig van de Kiltunnel gebruik kan maken.

Meer informatie over tunnelveiligheid
Op de webpagina’s van het Steunpunt Tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat is meer informatie vinden over hoe tunnelveiligheid in Nederland geregeld is.

Ook op de website van de ANWB is aandacht voor tunnelveiligheid in Nederland en Europa. Hier zijn ook tips te vinden over waar men op moet letten bij het rijden door een tunnel..

Tunnel tweets