Telecard Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Gebruik van de telecard

De telecard kunt u bij de tolbeambte aanschaffen met contant geld.
U betaalt € 4,55 waarborgsom voor de card plus de kosten van het opwaarderen (minimaal € 15,-).
Opwaarderen kan ook bij de tolbeambte.

Het bedrag waarmee opgewaardeerd kan worden is minimaal € 15,- en maximaal € 500,- per keer.
Dit kan elektronisch bij het opwaardeerstation net voor de tolinstallatie, aan de rechterzijde van de weg.
Contant opwaarderen is mogelijk in een bemande tolstraat met aanduiding “Telecard/Contant”.
In tolstraten waar uitsluitend de tekst “Telecard” is weergegeven, kunt u uw card niet opwaarderen.

Wanneer u gebruik maakt van de telecard en u passeert de tolinstallatie met uw voertuig, dan wordt een bedrage van uw saldo afgeboekt volgens de op dat moment geldende tarieven.
Het afboeken van een bedrag gebeurt wanneer u de telecard uit de beschermhoes neemt en voor de antenne houdt. Vervolgens wordt de slagboom geopend en springt het uitrijlicht op groen.

Via de display op de tolcabine wordt zowel het af te boeken bedrag als het tegoedsaldo aangegeven, zodat u op tijd uw tegoed kunt opwaarderen.
Is uw tegoedsaldo aan opwaardering toe, dan wordt dit saldo knipperend aangegeven.

Met de telecard kunt u per doortocht voor slechts één voertuig tegelijk betalen.

Voor bijzonder transport (met afwijkende afmetingen) moet u gebruikmaken van de hiervoor bestemde straat.

Om beschadigingen of onbedoelde afschrijvingen bij passages te voorkomen dient u de telecard in de beschermhoes te bewaren.

Inleveren van de telecard kan te allen tijde bij de tolbeambte. U krijgt dan de waarborgsom en een eventueel restsaldo contant terug.

Opwaardeerstations

Aan beide zijden van het tolplein vindt u een opwaardeerstation, ongeveer 150 meter voor de tolcabines aan de rechter kant van de weg. Ze zijn herkenbaar aan het bord “Opwaardeerstation”.
U kunt hier uw telecard elektronisch opwaarderen via chipknip (tot 01-01-2015), pinbetaling en creditcard (Maestro, Visa en Mastercard).

Grootverbruikersregeling: telecard voor bedrijven.

In de grootverbruikersregeling worden de telecards niet meer opgewaardeerd, maar kunnen deze te allen tijde worden gebruikt.

Het bedrijf ontvangt aan het begin van de maand een elektronische factuur en een specificatie van de doortochten per telecard per dag in de voorgaande maand, inclusief het tijdstip van de passage.

Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn gestort op de rekening van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (NL87BNGH0285024655).

Indien de factuur niet tijdig wordt betaald heeft het Wegschap Tunnel Dordtse Kil het recht om alle verstrekte telecards buiten gebruik te stellen.

Bij de bedrijvenkaart wordt het factuurbedrag verhoogd met € 30,00 per maand voor administratiekosten.

Bij nieuwe bedrijvenkaarthouders wordt de eerste elektronische factuur verhoogd met een voorschotbedrag, dat wordt bepaald op basis van het verwachtte gebruik per maand. Dit bedrag blijft in depot staan gedurende de periode dat er van de bedrijvenkaart gebruik kan worden gemaakt.


Voorwaarden voor het gebruik van de telecard

Degene die gebruik wenst te maken van de telecard voor het passeren van de Kiltunnel, gaat stilzwijgend akkoord met de volgende voorwaarden waaronder de telecard wordt uitgegeven.

Artikel 1.
Het Wegschap Tunnel Dortse Kil blijft te allen tijde eigenaar van de telecard.

Artikel 2.
Voor het gebruik van de telecard betaalt de gebruiker een waarborgsom van € 4,55. De waarborgsom wordt door het Wegschap Tunnel Dordtse Kil terugbetaald indien de gebruiker geen gebruik meer wenst te maken van de telecard en deze onbeschadigd inlevert. Het restant van het tegoed wordt eveneens gerestitueerd. Inleveren van de telecard kan te alle tijde bij de tolbeambte in de straat “Telecard/Contant”.

Artikel 3.
De telecard kan via elektronische weg bij de opwaardeerstations worden opgewaardeerd met een tegoed van ten minste € 15,- en ten hoogste € 500,- per keer. Uit dit tegoed kan het verschuldigde tolgeld worden voldaan voor een doortocht door de tunnel met een personenauto of met een als vrachtwagen aangemerkt voertuig.
Dit artikel is niet van toepassing op de telecard voor bedrijven.

Artikel 4.
Voor verlies of diefstal van de telecard dan wel voor onrechtmatig gebruik door derden aanvaardt het Wegschap Tunnel Dordtse Kil geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 5.
Moedwillig onjuist gebruik van of (poging tot) frauduleus handelen met de telecard geeft het Wegschap Tunnel Dordtse Kil de bevoegdheid het gebruik van de telecard te blokkeren en de gebruiker van de telecard uit te sluiten.

Artikel 6.
Ter voorkoming van beschadigingen en onbedoelde afschrijvingen bij passages dient de gebruiker de telecard in de bijgeleverde beschermhoes te bewaren.

Artikel 7.
Geschillen over het gebruik van de telecard kunnen aan de directeur of de bedrijfsleider van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil worden voorgelegd.

Artikel 8.
In de straat voor bijzonder transport kan men ook gebruik maken van de telecard. Hier wordt altijd het hoogste tarief afgeschreven.

Attentie

Loop nooit onder de slagbomen door, want deze kunnen naar beneden komen.
Heeft u pech in de tunnel, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het Wegschap Tunnel Dordtse Kil via een praatpaal of via 078 - 6540835.

Tarieven per 1 januari 2011   Tarieven
 
 
Contant Telecard
  Hoogte < 2.30 mtr. inclusief lading
€ 2,00 
€ 1,45
  Hoogte ≥ 2.30 mtr. inclusief lading

€ 5,00  € 3,80

Verkeersdeelnemers die gebruik moeten maken van het fietspad
zijn geen tolgeld verschuldigd.


Informatie


Voor nadere informatie over het gebruik en/of aanschaf van een telecard/bedrijvenkaart kunt u op maandag tot en met vrijdag terecht via telefoonnummer 078 - 6540835.

Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Provincialeweg 43, nr. 102
T : 078 – 6540835
E : info@kiltunnel.nl
W : www.kiltunnel.nl


Tunnel tweets