Telecard Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Grootverbruikersregeling: telecard voor bedrijven.

Het bedrijf ontvangt aan het begin van de maand een elektronische factuur en een specificatie van de doortochten per telecard per dag in de voorgaande maand, inclusief het tijdstip van de passage.

Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn gestort op de rekening van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (NL87BNGH0285024655).

Indien de factuur niet tijdig wordt betaald heeft het Wegschap Tunnel Dordtse Kil het recht om alle verstrekte telecards buiten gebruik te stellen.

Bij de bedrijvenkaart wordt het factuurbedrag verhoogd met administratiekosten, volgens onderstaande staffel:
tot en met 10 kaarten € 34,03 per maand
11 tot en met 20 kaarten € 45,38 per maand
21 tot en met 50 kaarten € 56,72 per maand
51 en meer kaarten € 68,07 per maand.

Bij nieuwe bedrijvenkaarthouders wordt de eerste elektronische factuur verhoogd met een voorschotbedrag, dat wordt bepaald op basis van het verwachtte gebruik per maand. Dit bedrag blijft in depot staan gedurende de periode dat er van de bedrijvenkaart gebruik kan worden gemaakt.

Tarieven per 1 januari 2011   Tarieven
 
 
Contant Telecard
  Hoogte < 2.30 mtr. inclusief lading
€ 2,00 
€ 1,45
  Hoogte ≥ 2.30 mtr. inclusief lading

€ 5,00  € 3,80

Verkeersdeelnemers die gebruik moeten maken van het fietspad
zijn geen tolgeld verschuldigd.


Informatie


Voor nadere informatie over het gebruik en/of aanschaf van een telecard/bedrijvenkaart kunt u op maandag tot en met vrijdag terecht via telefoonnummer 078 - 6540835.

Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Provincialeweg 43, nr. 102
T : 078 – 6540835
E : info@kiltunnel.nl
W : www.kiltunnel.nl


Tunnel tweets