PERSBERICHT

Groot onderhoud Kiltunnel officieel van start, maar nog niet zichtbaar

DORDRECHT, 1 november 2019 - De uitvoering van het groot onderhoud van de Kiltunnel is op 31 oktober 2019 formeel van start gegaan. In de gezamenlijke bouwkeet voor het projectteam van opdrachtgever Wegschap Tunnel Dordtse Kil en aannemerscombinatie sKILs, bestaande uit Dynniq en Mourik Infra, hebben Kiltunnel-directeur Arie Bras, algemeen directeur van Mourik Infra BV William van Niekerk en Evert Jan Pluimers, directeur Operations Mobility van Dynniq Nederland BV, de engineeringsovereenkomst getekend.

Behoudens de nieuwe bouwkeet is het groot onderhoud voorlopig nog niet zichtbaar. Het daadwerkelijke groot onderhoud gaat eind 2020/begin 2021 van start en moet midden 2022 zijn afgerond. In de daaraan voorafgaande bouwteamfase werken het wegschap en sKILs gezamenlijk aan de best uitvoerbare oplossingen. Deze aanpak, op basis van het door het wegschap omschreven gewenste eindresultaat, is gekozen om een optimale samenwerking te bewerkstelligen tussen de kennis en ervaring vanuit het wegschap en de uitvoeringskennis binnen sKILs.

Einde levensduur
Directe aanleiding voor het groot onderhoud is dat een aantal technische installaties aan het eind van hun levensduur zijn. De Kiltunnel is op dit moment veilig en voldoet aan alle eisen, maar op termijn wordt het risico van uitval van technische systemen te groot. Anders dan bij eerder groot onderhoud in 2002 zijn na veertig jaar dienst ook herstelwerkzaamheden aan de betonconstructies noodzakelijk. Daarmee wordt de levensduur van de tunnel verlengd. Het groot onderhoud wordt gecombineerd met verbetering van de veiligheid voor de weggebruikers op de toeleidende wegen, in de tunnel, op het tolplein, op de roltrappen, en met veiligere arbeidsomstandigheden voor de medewerkers van de Kiltunnel.

Betere doorstroming
Aanpassing van het tolplein moet verder leiden tot meer capaciteit en betere doorstroming. Het geheel van maatregelen is er mede op gericht onderhouds- en beheerkosten en het energieverbruik en de CO2-uitstoot te beperken. Met het groot onderhoud werkt het wegschap aan een toekomstbestendige tunnel, waar veiligheid en beschikbaarheid gegarandeerd zijn en blijvend wordt voldaan aan de eisen van wet- en regelgeving.

Voorkomen van hinder
Het bestuur van het wegschap hecht grote waarde aan het beperken van hinder. Tijdens het groot onderhoud mag de bereikbaarheid van de regio zo min mogelijk worden verstoord. Dat uitgangspunt leidt ertoe dat nieuwe voorzieningen en systemen zo veel mogelijk naast de bestaande worden gebouwd. De bestaande installaties blijven in gebruik totdat is zekergesteld dat de nieuwe installaties veilig in gebruik kunnen worden genomen. Dit betekent onder andere dat het nieuwe tolplein naast het huidige wordt gebouwd en dat het nieuwe kantoorgebouw aan de andere kant van de weg wordt gerealiseerd.

Afstemming met de regio
Renoveren zonder hinder is echter niet mogelijk. Naar verwachting zal het aantal volledige weekendafsluitingen tijdens het groot onderhoud beperkt blijven tot drie. Daarnaast wordt er rekening gehouden met tweemaal een afsluitingsperiode van acht weken van steeds één tunnelbuis. De tunnel blijft dan wel vanuit twee richtingen bereikbaar, maar het verkeer wordt dan tijdelijk door een tunnelbuis geleid. In die situatie zal sprake zijn van vertragingen. Weggebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden worden gedurende het onderhoudsproces intensief geïnformeerd. Met onder andere Rijkswaterstaat en de omliggende gemeenten worden werkzaamheden afgestemd. Zo is bijvoorbeeld al afgestemd dat het groot onderhoud van de Kiltunnel klaar is voordat de Heinenoordtunnel wordt aangepakt.

Gedegen voorbereiding
Het groot onderhoud van een tunnel vergt, mede door de complexiteit van de tunneltechnische installaties, een gedegen voorbereiding. De eerste voorbereidende stappen zijn in 2016 al genomen. Er hebben vooronderzoeken plaatsgevonden naar zowel de huidige staat van de tunnel als naar de meest recente technische ontwikkelingen. Het groot onderhoud van de tunnel zelf omvat het uitvoeren van betonreparaties, herstel van brandwerende bekleding, dichten van lekkages, vernieuwing van asfalt, herstel van belijning en de coating van de tunnelwanden en het vernieuwen van de vangrail. Daarnaast worden alle tunneltechnische en verkeerstechnische installaties vervangen. Daarbij gaat het onder andere om veiligheidsvoorzieningen, elektrische installaties, ledverlichting, signalering, brandblusinstallaties, communicatievoorzieningen en de besturings- en bedieningssystemen. Aanvullende maatregelen zijn technische aanpassingen in het dienstgebouw, vervanging van het tolplein en het kantoorgebouw en diverse maatregelen om de Kiltunnel duurzamer te maken. De overstap naar vijf tolstraten met verschillende betaalsystemen, waaronder contactloos betalen, moet de doorstroom verbeteren. Vervanging van de roltrappen is niet noodzakelijk, maar er is wel voorzien in een nieuwe bovenbouw en maatregelen om de sociale veiligheid te verbeteren.

Renovatie Kiltunnel start 2020

DORDRECHT, 7 november 2018 -- In 2020 start de renovatie van de Kiltunnel. Directe aanleiding voor de renovatie is dat een aantal technische installaties aan het eind van hun levensduur zijn. Daarom wordt in 2019 de aanbesteding gedaan om in 2020 met de renovatiewerkzaamheden te kunnen beginnen. Uitgangspunten voor de renovatie zijn veiligheid, bereikbaarheid en gebruikerscomfort. Niet alleen als eindresultaat, maar ook tijdens de renovatie. De renovatie is in 2022 afgerond.

De Kiltunnel voldoet aan alle eisen, waaronder veiligheidseisen, maar op termijn wordt het risico van uitval van technische systemen te groot. Daarnaast moeten de betonconstructies hersteld worden, zodat de tunnel weer jaren mee kan. Met de renovatie wordt ook de veiligheid voor de weggebruikers op de toeleidende wegen, in de tunnel, op het tolplein en op de roltrappen verbeterd. Dat geldt ook voor de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van de Kiltunnel.

Betere doorstroming
De renovatie is een kans om de doorstroming te verbeteren en de tunnel duurzamer te maken. Het tolplein krijgt vijf tolstraten met verschillende betaalsystemen, waaronder contactloos betalen. Dit leidt tot meer capaciteit en betere doorstroming. Het geheel van maatregelen is er mede op gericht om onderhouds- en beheerkosten, het energieverbruik en de CO2-uitstoot te beperken. Zo krijgt de Kiltunnel een innovatieve installatie om fijnstof af te vangen en wordt led-verlichting toegepast. Tolheffing blijft noodzakelijk om het onderhoud te bekostigen. Het streven is om de tol zo laag mogelijk houden, zonder concessies te doen op het gebied van veiligheid.

Voorkomen van hinder
Renoveren zonder hinder is niet mogelijk. Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil doet er alles aan om te zorgen dat de renovatie de bereikbaarheid van de regio zo min mogelijk verstoort. Nieuwe voorzieningen en systemen worden daarom zo veel mogelijk naast de bestaande gebouwd. Dit betekent onder andere dat het nieuwe tolplein naast het huidige wordt gebouwd en dat het nieuwe kantoorgebouw aan de andere kant van de weg komt. De tunnel blijft sowieso vanuit twee richtingen bereikbaar, maar in twee periodes van acht weken moet het verkeer tijdelijk door één tunnelbuis. Vertragingen zijn dan onvermijdelijk. Weggebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden worden hierover uitgebreid geïnformeerd. Ook worden de werkzaamheden afgestemd met Rijkswaterstaat en de omliggende gemeenten. Zo is de renovatie van de Kiltunnel bijvoorbeeld klaar voordat de Heinenoordtunnel wordt aangepakt.

Klaar voor de toekomst
De laatste renovatie aan de Kiltunnel vond twintig jaar geleden plaats. Naast betonreparaties omvatten de komende werkzaamheden ook herstel van brandwerende bekleding, dichten van lekkages, vernieuwing van asfalt, herstel van belijning en de coating van de tunnelwanden en het vernieuwen van de vangrail. Bovendien worden alle tunneltechnische en verkeerstechnische installaties vervangen, zoals veiligheidsvoorzieningen, signalering, brandblusinstallaties, communicatievoorzieningen en de besturings- en bedieningssystemen. Daarmee is de Kiltunnel klaar voor de toekomst.

Over de Kiltunnel
De Kiltunnel is opengesteld in 1977 en is daarmee één van de oudste onderwatertunnels van Nederland. De tunnel heeft een regionale functie en faciliteert tevens transport van gevaarlijke stoffen (categorie C) alsook grote aantallen fietsende schoolkinderen. In totaal passeren jaarlijks ruim vier miljoen weggebruikers de tunnel. Het beheer is in handen van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, waarin de aanliggende gemeenten en de provincie Zuid-Holland vertegenwoordigd zijn.

Bekijk hier de PDF: "Kiltunnelrenovatie In Beeld"

Tunnel tweets