Tunnel tweets
Over de Kiltunnel
De Kiltunnel verbindt de N217 vanuit ’s Gravendeel met de N3 richting Dordrecht. Al aan het einde van de 19e eeuw was er behoefte aan een vaste oeververbinding tussen Dordrecht en ’s Gravendeel. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de noodzaak van een brug of tunnel steeds groter. Deze noodzaak kwam mede voort uit het sluiten van het Haringvliet als onderdeel van de Deltawet, waardoor de stroomsnelheid in de Dordtse Kil toenam. Voorts nam de zeescheepvaart gelijk met de industriële ontwikkeling van het Havenschap Moerdijk flink toe. Derhalve werd de oversteek met de pontveren Dordrecht – ’s-Gravendeel steeds gevaarlijker. Bovendien moest de Dordtse Kil uiterlijk in 1978 verdiept en verbreed zijn, waardoor de bestaande veerhavens in onbruik zouden raken. Voorts paste een brug of tunnel in het Provinciale wegennet dat Dordrecht al in oostelijke richting met de Papendrechtse Brug had ontsloten. Lees meer...
 
Aanvraag Telecard voor bedrijven
Grootverbruikersregeling telecard voor bedrijven.
Lees meer...

Vraag hier uw Telecard voor bedrijven aan.
Ga naar het formulier...

Renovatie 2020-2022
DORDRECHT, 7 november 2018 -- In 2020 start de renovatie van de Kiltunnel.
Lees meer...

Tarieven
Vind hier onze tarieven, de betaalmethodes en informatie over de Telecard.
Lees meer...

Geschiedenis
De Wet aanvullende regelgeving veiligheid wegtunnels is in 2006 in Nederland ingevoerd. Lees hier alles over de geschiedenis van de Kiltunnel...

   
     
     


Jubileumboek